Benieuwd naar onze nieuwe opleidingsgids? Je bekijkt of download hem via deze link:
Case: Lean Green Belt voor medewerkers van producent laders en verreikers

Case: Lean Green Belt voor medewerkers van producent laders en verreikers

Vraagstelling

Een producent van wiel- en telescoopladers en verreikers maakte een sterke groei door. Dusdanig dat het handig zou zijn als medewerkers en leidinggevenden kunnen meepraten en meedenken op het gebied van Lean (procesverbetering) voor de eigen interne bedrijfsvoeringprocessen. Kennis van Lean en de Lean principes toepassen voor een effectieve procesvoering zijn hierbij essentieel.  

"De focus lag vooral oppraktijkgerichte oefeningen, cases en voorbeelden"

 

Aanpak

De producent besloot op ons advies zeven medewerkers te laten starten met de Lean Green Belt. De groep bestond uit ploegchefs evenals medewerkers uit de inkoop, kwaliteit en engineering. Na een intake met alle betrokkenen, nam de Lean-specialist van UAcademy het programma en de doelstellingen van de opleiding door. Ons voorstel was de opleiding te starten met een Lean Lego Game om de eerste principes van Lean te leren herkennen. Vervolgens lieten we de praktijkopdracht aan bod, die tijdens de opleiding uitgevoerd mag worden conform de A3 methodiek. Verder waren de volgende zaken belangrijkste onderdelen van de opleiding: de vijf basisprincipes van Lean, Lean als verbetersysteem & tools en methodieken binnen Lean. Hierin lag de focus vooral op praktijkgerichte oefeningen, cases en voorbeelden, waar doorlooptijden, cyclustijden, procestijden en takttijden onderdeel van uitmaakten. Ook aspecten en rollen binnen Lean met betrekking tot cultuur, leiderschap en verandermanagement werden hierin als basis behandeld.  

"Dankzij de praktijkopdracht kon er direct effectiever en kwalitatiever gewerkt worden"

 

Resultaat

In deze opleiding leerden de deelnemers om (productie)problemen efficiënt en gestructureerd (volgens de Lean principes) te analyseren en op te lossen. Daarnaast raakten zij bekend met de methodiek en de belangrijkste tools en begrippenkaders binnen Lean. En konden zij een goede kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de bedrijfsprocessen uitvoeren en samen met de betrokken medewerkers in het verbeterproject de niet-waardetoevoegende handelingen of activiteiten elimineren. Het traject resulteerde in zeven praktijkgerichte en opgeleide Lean Green Belt medewerkers van diverse disciplines uit de organisatie. Zij zorgden voor concrete praktijkopdrachten conform de A3 methodiek, waarmee direct effectiever en kwalitatiever gewerkt kon worden, zoals het optimaliseren van hulptools in de voormontagelijn, doorlooptijdverkorting ingangscontrole en herinrichting assemblagelijn.
Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Meer weten over de Lean Green Belt of één van onze andere opleidingen?

Salma helpt je graag.

Neem contact op
Salma Chang
Business Unit Manager
Whatsapp