Benieuwd naar onze nieuwe opleidingsgids? Je bekijkt of download hem via deze link:
Case: Online Lean Orange Belt voor 40 medewerkers logistiek bedrijf in chemie

Case: Online Lean Orange Belt voor 40 medewerkers logistiek bedrijf in chemie

Vraagstelling

Een logistiek bedrijf dat gespecialiseerd is in chemie, heeft ‘continu verbeteren’ hoog in het vaandel staan. De directeur van het bedrijf had al eerder een goede ervaring gehad met UAcademy, daarom dat zijn voorkeur ook deze keer naar een geschikte, praktijkgerichte opleiding bij ons uitging. Er is specifiek gekozen voor de Lean Orange Belt voor een groep van circa 40 medewerkers. Het doel? Een breed draagvlak creëren, maar ook om een basis tot samenwerking over verschillende afdelingen te organiseren.  

Aanpak

Voorafgaand aan deze online opleiding keek de directeur van het bedrijf samen met een collega, die al in het bezit is van eenLean Green Belt, naar de inhoud van deze opleiding. We startten met een pilotgroep van drie medewerkers. Na een succesvolle pilot namen in totaal circa 40 medewerkers deel aan de opleiding, die werd afgesloten met een schriftelijk toets en een praktijkopdracht binnen de eigen organisatie. Door de intern gecertificeerde Green Belt worden de praktijkopdrachten, in de vorm van een Muda Walk op hun eigen afdeling en binnen hun eigen proces, gecategoriseerd en intern op basis van prioritieten opgestart.  

Resultaat

De deelnemers evalueerden de opleiding als volgt: “de opleiding is van een kwalitatief goed niveau, de E-learning modules zijn praktisch ingericht, makkelijk toegankelijk en het geheel is als een prettige leeromgeving ervaren.” Het bedrijf beschikt nu over 40 opgeleide Lean Orange Belt medewerkers plus circa 140 concrete verbeteracties vanuit het werkveld van de deelnemers. Concrete acties betreffen het inventariseren van de verbeteracties door de Lean Green Belt en deze uitzetten op basis van prioriteiten. Een mooie vervolgstap is dat 5 à 6 medewerkers in de toekomst worden opgeleid tot Lean Green Belt.
Bekijk meer praktijkvoorbeelden

Meer weten over de Online Lean Orange Belt of een van onze andere opleidingen?

Salma helpt je graag.

Neem contact op
Salma Chang
Business Unit Manager
Whatsapp